0 Comments

Renrasiga vs blandras

Om du står i begrepp att skaffa din första hund finns det mycket att tänka på. Är det din första hund bör du kanske välja en typ av hund som är lättdresserad. Har du familj är det viktigt att det är en hund som alla i familjen kan tycka om och om du har små […]