Bruksgrenar för hund

0 Comments

Att äga en hund har många fördelar, både för den fysiska och mentala hälsan och för gemenskapen du skapar tillsammans med din hund. Förutom att gå långa promenader, leka med hundkompisar och kanske åka skidor tillsammans så skulle det kanske också vara roligt att träna och tävla med din fyrbenta vän? Då kan bruksprov som anordnas av Svenska Brukshundsklubben vara något att läsa mer om. I den här artikeln kommer vi att ta upp vilka typer av prov och grenar som finns och vad de går ut på, samt vilka hundraser som får tävla i dessa grenar.

Vilka hundraser som passar bäst för dessa bruksgrenar varierar beroende på gren, men generellt sätt kan man säga att alla hundraser får delta. Däremot har inte alla hundar en lika bra chans att placera sig högt i alla grenar. I exempelvis rapport- och patrullprovet, som du kan läsa mer om nedan, är det en fördel att ha en större hund med långa ben. Denna typ av hund kommer klara av att springa snabbt i kuperade skogsområden, medan en liten hund kommer att få problem. Spårprovet är exempel på ett prov som passar både stora som små och gamla som unga hundar utmärkt.

Obligatoriska delmoment i bruksgrenar

Oavsett i vilken bruksgren du väljer att ställa upp i med din hund, så finns det obligatoriska delmoment som finns med i varje bruksgren. Dessa två moment kallas lydnadsmomentet och specialmomentet. Lydnadsmomentet måste alla tävlande ekipage i bruksprov genomgå. Som du hör på namnet handlar det om dressyr och lydnad. På den allra lägsta nivån, appellklassen, ska ekipaget utföra grundläggande lydnadsmoment så som att ligga plats, gå fot, hopp, inkallning och apportering. För varje klass ökar sedan svårighetsgraden. Specialmoment är också obligatoriskt på alla bruksprov, men här finns fem specialmoment som du kan välja mellan. De fem specialmomenten är spår, sök, rapport, patrull och skydd.

Spår- och sökprov

I bruksprovet för sök ska hunden söka rätt på gömda personer. I de lägre klasserna ska hunden leta reda på personer i ett område med enklare terräng. Distansen mellan den gömda personen och hunden är inte heller särskilt stor. I den högsta klassen, elitklassen, ska hunden dock leta i ett kraftigt kuperat skogsområde och hitta tre personer. Området som ska sökas av är 300 meter långt samt 100 meter brett. I spårprovet ska hunden följa ett utlagt spår från en människa. I elitklassen ska hunden klara av att spåra ett upp till två timmar gammalt spår som har en längd på ungefär 1,5 kilometer långt.

Rapport- och patrullprov

I bruksprovet för rapport ska hunden självständigt springa längre sträckor och snabbt spåra upp samt hitta sin förare. I elitklassen ska hunden springa mer än sex kilometer, vilket gör att detta prov skiljer sig från spårprovet. I patrullprovet ska patrullhunden patrullera en viss sträcka där den ska lyckas markera gömda personer samt finna personspår. Patrullhunden ska alltså också kunna spåra som en spårhund. Ju högre upp i klasserna hunden och föraren kommer desto längre sträckor ska patrulleras och avstånden mellan de gömda personerna ökar. Åldern på spåren ökar också i de högre klasserna. I dessa prov gäller det att hunden har fysik för att springa snabbt och länge.

Skyddsprov – svenskt och IGP

I det så kallade “svenskskyddet” iscensätts ett angrepp där hunden ska försvara och skydda både sig själv samt sin förare. Hunden ska även kunna förfölja, gripa och bevaka. I denna bruksgren får bara raser som Svenska Brukshundsklubben har rasansvar för att tävla. Det krävs också en speciell licens från SBK för att få medverka. SBK anordnar också IGP som står för internationell prövningsordning där det finns en annan variant av skyddsgrenen. I denna gren ingår lydnad, skyddsarbete samt spår. Samma ras- och licenskrav krävs för denna gren. I de andra bruksproven får alla hundraser som är registrerade i Svenska Kennelklubben tävla. SBK anordnar även andra sorters hundprov, förutom bruksprov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *