Hur du tränar hund – olika skolor

0 Comments

Fram tills relativt nyligen har hundträning mest satt hunden i fokus, det vill säga att det har varit hundens isolerade beteenden som studerats och åtgärdats genom olika incitament och handlingar. Nuförtiden tittar hundtränare även på ägarens beteende och hur hunden samspelar med husse eller matte. Hundträning har också hämtat en del inspiration från hur människor lär sig nya saker samt olika aspekter för att öka motivationen hur du ska komma ihåg och lyckas hålla igång träning hemmavid. Centralt är också hur det kan formuleras användbara och motiverande mål för alla inblandade. En trend under senare år har också varit att ta in vetenskaplig forskning inom hundträningen.

En tydlig utveckling inom hundträning är att de klassiska kommandona (tänk “sitt”, “fot”) har fått stå tillbaka och skolorna fokuserar på ändamålsenlig träning som ökar livskvalitet för såväl ägare som hund. Det betyder att en träning även kan inkludera kostråd, hundmassage och olika träningstips. Tidigare fokuserade hundträning mest på att få hundar att prestera på olika sätt. En tydlig målgrupp var utställningshundar där ett visst beteende var önskvärt. Idag ökar efterfrågan primärt på träning av vanliga familjehundar. Momenten i träningen handlar exempelvis om att kunna gå i koppel och att kunna hälsa på ett passande sätt. Nedan några av de metoder som används idag.

Positiv förstärkning

Principen kring positiv förstärkning är barnsligt enkel: Hunden kommer att vilja upprepa beteenden där den fått positiv feedback (vanligen i form av glada tillrop eller godis). Ej önskvärt beteende ignoreras. Det som är viktigt i denna metod är att belöningen sker omedelbart i anslutning till att hunden manifesterat ett bra beteende. Vi talar sekunder så ha alltid godis i fickan! På så sätt kommer hunden att förknippa det goda beteendet med belöningen. Vissa tränare kombinerar denna metod med den så kallade klickerträningen (se nedan) vilket gör att hunden förstår exakt när det positiva beteendet uppvisats vilket hjälper den att få fler belöningar i framtiden.

Klickerträning

Rent tekniskt kategoriseras klickerträning i samma pedagogiska skola som positiv förstärkning. Hundägaren använder en liten klickdosa eller en visselpipa och gör ett specifikt ljud för att signalera till hunden att den precis då gjort något rätt. Fördelen med denna träningsform är, som nämnts ovan, att hunden får en signal om exakt när den gjorde något bra och för exakt vad den får en belöning (ljudet följs lämpligen av en godis eller liknande). När väl klickerbeteenden är satta kan hundens ägare addera ytterligare önskvärda beteenden till sin träningsrepertoar. Den grundläggande uppgiften är emellertid att få hunden att förstå att ett klick betyder belöning.

Relationsbaserad träning

Hundträning har som sagt gått från att vara en auktoritär sport till att mer handla om relationen mellan hund och ägare. Därför är det inte konstigt att så kallad relationsbaserad träning ökat på sistone. Det övergripande syftet är att skapa starkare band mellan hund och ägare. Som ett led i träningen ska ägaren lära sig att läsa av hundens kroppsspråk samt vad som motiverar just dennes hund. Du börjar träna i hemmets lugna vrå och begär inte följsamhet utomhus förrän denna nivå behärskas. Träningsnivån ökar gradvis, från exempelvis “kom”-kommando hemma till detsamma utomhus. Om hunden inte lyder ska ägaren försöka lista ut varför och anpassa sitt beteende därefter.

Elektronisk träning

Träning genom att sätta på hunden ett elektriskt halsband, ibland kallat “anti-skall-halsband” går ut på att hunden vid negativt beteende får en liten stöt eller en dusch av citrus (hundar gillar inte citrusdoft). Denna träning används ofta när det är stort avstånd mellan hunden och dess ägare och hunden inte är kopplad. Exempel på när du använder dessa halsband är när du vill lära hunden tomtgränser där stängsel saknas eller vid jaktträning. Kritiken mot denna metod handlar primärt om att du fokuserar på bestraffning snarare än belöning och att vissa hundar blir stressade av behandlingen vilket kan resultera i orosproblematik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *